BÝT SPOLU.

Několik desítek tisíc dětí žije v Česku bez rodiny. Cílem projektu BÝT SPOLU je, aby se každému takovému dítěti dostalo terapeutické a psychologické péče. Aby si odneslo co nejméně traumat než najde, nebo se vrátí, do své rodiny. 

Aby naši dobrovolníci, kteří budou tvořit pevný bod v tomto někdy zdlouhavém procesu, dali dětem dostatek pochopení, péče a láskyplné náruče.

Když alespoň jedno dítě najde novou rodinu a neodnese si žádné nebo jen minimální trauma, na kterém budou umět s novou rodinou pracovat. Bude to pro nás splněný dobrý pocit, který nás žene ve tvoření projektu kupředu.

                Lucie,  zakladatelka NFP

Cíle projektu

Projekt se skládá ze tří částí.

První část je tzv. Baby Cuddling/Buddy, kdy do krajských nemocnic, kojeneckých ústavů, středisek pro okamžitou pomoc dětem, DD aj. zařízení, budou docházet naši dobrovolníci a „mazlit“ děti, které na dlouhou dobu zůstali sami v cizím prostředí.

.Druhá část je terapeutická a psychologická podpora pro každé právně volné dítě. Terapeut nebo psycholog, bude mít za cíl vytvořit pro budoucí rodiče tzv. „manuál“ na práci s dítětem a jeho traumaty. Tak aby si dítě neslo do dospělého života co nejméně šrámu na duši. 

Třetí a poslední část je osvěta v hostitelské péči a získání finančních příspěvků pro rodiny, které si dítě do hostitelské péče budou brát.

Pevný bod

Každé dítě potřebuje mít od prvního nádechu pevný bod ve svém životě, který mu dá lásku a tolik potřebnou péči a pochopení. V projektu tím bodem budou naši dobrovolníci a terapeuti.

Prevence

Prevence je důležitá ve všech směrech. V rámci projektu se bavíme o prevenci, kdy dobrovolníci a terapeuti budou docházet za dětmi a budou pracovat na tom, aby dítě utrpělo co nejmenší nebo žádné trauma, při odloučení od rodičů nebo při čekání na novou rodinu.

spolupráce

V rámci projektu budeme spolupracovat s krajskými nemocnicemi, kojeneckými ústavy, středisky pro okamžitou pomoc dětem, dětskými domovy, OSPOD, městy a dobrovolníky.

dobrovolník

.Pokud se chcete stát dobrovolníkem tzv. BABY CUDDLING nebo BUDDY. Vyplňte níže dotazník a my se vám ozveme!

manuál

Co je to MANUÁL NA DÍTĚ? Je to takový dokument, kde se zájemci o osvojení nebo o pěstounskou péči dozví, jaké dítě je, jak se s nim v rámci místa kde žilo doteď pracovala s jeho traumaty. Jak s nimi pracovat dál, a co lze v průběhu jeho dospívání očekávat. Jaké jsou jeho silné stránky a na čem zapracovat.

šťastné dítě

Hlavní cíl projektu je šťastné dítě. Když se nám povede aspoň jedno dítě udělat šťastné, se zahojenou dušičkou v teplé náruči jeho milující rodiny. Ať už nové, náhradní, úplné či neúplné. Splníme tím cíl, který jsme si jako tým dali. Pomáhat dětem a rodinám k šťastné, zdravé, funkční úplné i neúplné rodině.

Chete se stát dobrovolníkem?

Pošlete nám pár informací o sobě spolu s kontaktem, a my se vám ozveme!

Členové projektu

Lucie

Koordinátor projektu a nábor

Petra

Administrativa a finance