Přímá pomoc

Nabízíme přímou pomoc ženám, dětem a hlavně rodinám, které se prokazatelně dostali do těžké životní situace. Ať už vlastním zaviněním nebo vinnou cizí.

Projdeme každou žádost!

Každou žádost pečlivě studujeme, jsme otevřeni všem lidem a příběhům. 

 Vedle finanční podpory poskytujeme také odborné poradenství a vzdělávání, protože z vlastní zkušenosti víme, že je důležité se v životě posouvat dál a nezůstat na problémy sám. 

Kdy můžeme pomoci?

Přímá pomoc je tady pro každého, který se dostal ať už vlastním zaviněním nebo vinnou cizí, do těžké životní situace. 

Finanční sbírka, nebo zajištění prostředků pro kvalitnější život.

Možnost komisního prodeje na E-shopu, který byl vytvořen na pomoc lidem, kteří si chtějí i přes nelehké životní podmínky vydělat.

 

Než žádost odešlete..

Žádost o nadační příspěvek bude posuzována v případě, že žadatel splní následující podmínky:

  • Žadatel musí žít na území České republiky
  • Žadatel musí doložit nejlépe písemné dokumenty, fotografie apod.
  • Žadatel musí jednat svědomitě a s dobrým úmyslem pomoci sobě nebo osobě blízké

 

Nadační fond prosperity si vyhrazuje právo na žádosti o půjčky, a žádosti podobného typu nereagovat.

Vyplnění žádosti: