Náš první projekt je tady!

Být spolu.

Několik desítek tisíc dětí žije v Česku bez rodiny. Cílem projektu BÝT SPOLU je, aby se každému takovému dítěti dostalo terapeutické a psychologické péče. Aby si odneslo co nejméně traumat než najde, nebo se vrátí, do své rodiny. 

Aby naši dobrovolníci, kteří budou tvořit pevný bod v tomto někdy zdlouhavém procesu, dali dětem dostatek pochopení, péče a láskyplné náruče.

Stěžejním bodem celého projektu je tzv. „manuál“ k dítěti, který bude tým dobrovolníku a psychologů společně tvořit. 

 

Shape

Jak to celé vzniklo?

bylo to dlouhé plánování ...

“Když alespoň jedno dítě najde novou rodinu a neodnese si žádné nebo jen minimální trauma, na kterém budou umět s novou rodinou pracovat. Bude to pro nás splněný dobrý pocit, který nás žene ve tvoření projektu kupředu..”

Lucie Paurová, ředitelka NFP

Zjišťování informací.

Celé to začalo otázkou, jak by se dalo doopravdy pomoci dětem, aby našli rodinu? A když se to už povede, tak jak docílit toho, aby tam dítě bylo šťastné a spokojené. A aby se rodiče netrápili, že nevědí co vše má už dítě za sebou. 

Zjistili jsme si možnosti právně volných dětí, jak je to legislativně, jaké jsou kapacity kojeneckých ústavů a středisek pro okamžitou pomoc. V kolika % se využívají a proč nakonec hodně děti končí v DD i když pěstouni pro ně jsou. 

Jak je to ve skutečnosti?

Skutečnost je taková, že právně volné děti čekají na pěstouny i mnohé měsíce či roky. Když jsou to malinká miminka, je včasné umístění do rodiny o to více důležité. A když se proces protahuje, dítě se střídá mezi dočasnými pěstouny, ústavy, nemocnicemi. Vznikají zatím neviditelné šrámy na duši, které se ukážou až s odstupem času. My bychom chtěli takovému procesu zabránit. Chtěli bychom sjednotit systém, aby dítě z karlovarského kraje mohlo k pěstounům do Prahy atd. Teď se bohužel děje to, že jsou pěstouni drženi pro dítě, které by teprve mohlo přijít do systému v daném kraji. A tak se stává, že je mnoho dětí, které by mohli mít pěstouna ale neví se o nich, protože jsou z jiného kraje. Pokud už se úspěšně najde nová rodina nebo pěstounská rodina, chceme jim být schopni předat dítě, které bude po péči našich dobrovolníků a terapeutů. Chceme nové rodině k dítěti poskytnou “ manuál“ který je povede v jejich společném životě dál, a který dá nahlédnout do historie dítěte, detailněji a přehledněji. 

Sladký závěr a jdeme pomáhat!

Sladkým závěrem bude úsměv dítěte a láskyplná náruč nové rodiny, která dítě přijme za své. Bude umět s dítětem pracovat, bude si umět lépe představit čím si dítě prošlo a jaké nástrahy ho v životě čekají!

Shape

Jak to vlastně funguje?

Projekt se skládá ze tří částí.

První část je tzv. dobrovolník – Baby cuddler / Buddy, kdy do krajských nemocnic, kojeneckých ústavů, středisek pro okamžitou pomoc dětem, DD aj. zařízení, budou docházet naši dobrovolníci a „mazlit“ děti, které na dlouhou dobu zůstali sami v cizím prostředí. Druhá část je terapeutická a psychologická podpora pro každé právně volné dítě. Terapeut nebo psycholog, bude mít za cíl spolu s dobrovolníkem vytvořit pro budoucí rodiče tzv. „manuál“ na práci s dítětem a jeho traumaty. Tak aby si dítě neslo do dospělého života co nejméně šrámu na duši.  Třetí a poslední část je osvěta v hostitelské péči a získání finančních příspěvků pro rodiny, které si dítě do hostitelské péče budou brát.

členové

Lucie a Petra mají na starosti celé vedení projektu. Přes zajištění organizací, kam budou dobrovolníci a terapeuti docházet, přes nábor dobrovolníků a terapeutů, jejich psychickou způsobilost ale také finanční chod projektu a další věci, které jsou nedílnou součástí každodenní administrativy.
Terapeuti
Terapeuti z řad odborníku na oblasti rodičovství, týraní, domácí násilí a zneužívání dětí, úmrtí/truchlení, deprese, úzkosti ale i PPP a závislosti. V každé oblasti máme speciálně terapeuta s víceletou praxí, navzájem se tak celý tým doplňuje v dané problematice.

dobrovolníci

Tým dobrovolníků tvoří lidé v důchodu, kteří pracovali s dětmi nebo ve zdravotnictví. Lidé v invalidním důchodu, kteří nemohou vykonávat náročnou fyzickou práci, ale mají velké a otevřené srdce a milují děti. Studenti VŠ pedagogický, humanitní nebo zdravotnický obor. Jsme, ale i nadále otevřeni všem, koho bude práce naplňovat, a kdo projde psychickou způsobilostí!
Shape

FAQ

Máte otázky?

Předpokládáme, že práce dobrovolníka bude na dohodě s organizací/nemocnicí do které bude docházet, podle jeho časových možností a závažnosti případu. Odhad 1-3 dny v týdnu na 2-5 hodin. 

Ano. I přesto, že je to dobrovolnická činnost, jsme si vědomi současné situace. Zdražují se pohonné hmoty, potraviny a hlavně vlastní čas, který máme jen jeden. Když se ho někdo rozhodne věnovat takto skvělé a přínosné věci, rádi bychom mu nabídli alespoň symbolickou částku 100kč/hodina. 

Momentálně pro rok 2021 jsme projekt zahájili ve Středočeském kraji. Od roku 2023 bude projekt pravděpodobně rozšířen o kraje Karlovarský, Plzeňský, Praha, Ústecký, Liberecký, Jihočeské kraj a Vysočina.

Pokud byste se rádi stali dobrovolníkem a být tzv. Baby Cuddler, kontaktujte nás přes dotazník na konci stránky : https://www.nfprosperity.cz/index.php/bytspolu/

My si vás pozveme na testy psychické způsobilosti. Pokud uspějete, společně vybereme místa, kam by vám vyhovovalo docházet, vaše časové možnosti a šup…naše spolupráce může začít!